ติดต่อเต็นท์

พี.พี.คาร์เซ็นเตอร์

101 นาก่วมใต้ ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู

อ.เมือง จ.ลำปาง

054-221287 , 081-7642258 , 081-1664752